25 jaar internet in België

Humo

In Humo viel het woord ‘Internet’ voor het eerst op 23 september 1993. Daarmee was Humo van alle Belgische dag- en weekbladen het eerste dat zo uitvoerig over het nieuwe fenomeen berichtte. Ik heb dat stuk geschreven, en ik zeg u: 1993 was de prehistorie. Vandaag is het internet overal, als water uit de kraan, toen was het slechts weggelegd voor enkele honderden. Het was wachten op de dag dat Humo 30.000 lezers gratis naar ‘het Internet’ zou loodsen: ‘Vul bijgevoegde bon schriftelijk in en stuur samen met een briefje van 100 frank op naar Humo-Promotie!’

About Midstage Institute

We focus our practice on midstage startup companies that need to remain agile, and where what used to work for the smaller startup just isn’t as effective anymore.

 

We ensure founders and leadership teams win, with our over 40 years experience in venture-backed tech startups. We are Silicon Valley veterans with the scars and wins to prove it. We don’t use an inflexible off-the shelf methodology, we adapt best practices to you, your market, your company, and your leadership team.

 

We always:

  • Focus on right sized best practices to get to the next level
  • Focus on the 20% of effort that will yield you 80% of the benefits
  • Teach Perfection is the enemy, better is your partner and ally
  • Align with your business needs so you can thrive